top of page

Informació legal

Esteu accedint al lloc públic d'Internet d'Adoria Consulting. La informació i el contingut d'aquest document es proporcionen subjectes als Termes i Condicions següents i l'accés a aquest lloc web i l'ús continu implica l'acceptació completa d'aquests termes i condicions:

Els drets de propietat intel·lectual del present lloc web i els seus continguts, sigui quina sigui la seva naturalesa i format, pertanyen a Adoria Consulting quedant expressament prohibida la seva utilització per tercers amb fins comercials, així com la seva distribució o alteració, en qualsevol manera, sense l'autorització expressa per part d'Adoria Consulting.

Adoria Consulting no es fa responsable del contingut, les condicions d'ús i les pràctiques de privadesa de llocs web de terceres parts alienes a Adoria Consulting i que puguin eventualment estar enllaçats des d'aquest web.

L'accés i la utilització del present lloc web serà sota la responsabilitat i el risc de l'usuari, qui es compromet a no incórrer en cap activitat il·lícita o il·legal o que lesioni o atempti contra els drets d'Adoria Consulting o de tercers sigui mitjançant el lloc web o els seus continguts. De la mateixa manera, l'usuari serà responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar derivats d'una utilització inadequada del lloc web o dels seus continguts, exonerant Adoria Consulting de tota responsabilitat i obligacions davant de tercers per aquest motiu.

Mitjançant l'acceptació del present avís legal, i segons el que preveu l'article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari autoritza expressament Adoria Consulting a enviar-lo comunicacions de caràcter promocional o publicitari. Sense perjudici d'això, l'usuari pot exercir el seu dret de revocació d'aquesta autorització comunicant-ho per escrit a qualsevol de les adreces indicades més avall i incloent-hi la referència: “Revocació d'autorització”.

Travessera de Gràcia, 71 4t 2a – 08006 BARCELONA
mail@adoriaconsulting.com

Si aquests termes i condicions no l'accepten totalment l'usuari, l'accés i la utilització del lloc web d'Adoria Consulting han de cessar immediatament.

En cas que alguna part de la present informació es consideri inaplicable, aquesta s'interpretarà d'acord amb la llei aplicable en tot el possible per reflectir les intencions originals de les parts i la resta de provisions es mantindran íntegrament quant a força i efecte.

Política de privadesa

D'Acord amb previst per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Adoria Consulting informa els usuaris del present lloc web que les dades facilitades per l'usuari poden ser incloses en una base de dades informatitzada per proporcionar una qualitat d'atenció òptima i facilitar informació d'interès sobre els nostres serveis en el desenvolupament de la nostra activitat comercial.

En compliment de la normativa vigent, Adoria Consulting satisfà tots els requisits legals i dinscripció dels seus fitxers amb informació de caràcter personal. De la mateixa manera, Adoria Consulting observa allò previst pel Reglament de Mesures de Seguretat de fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal aprovat pel RD 994/1999, d'11 de juny.

Així mateix, l'usuari pot exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació comunicant-ho per escrit a qualsevol de les adreces indicades més avall i incloent-hi la referència: “Privadesa”.

Travessera de Gràcia, 71 4t 2a – 08006 BARCELONA
mail@adoriaconsulting.com

bottom of page