top of page

Què fem?

Operations

Adoria Consulting és especialista en ajudar a les empreses a impulsar l’excel·lència operacional i l’optimització de la gestió del rendiment operatiu.

Millorem la competitivitat de l’empresa, redirigim els  processos perquè siguin eficients i adaptables, implementem sistemes de gestió eficaços i recursos humans d’alt rendiment.

Donem suport als nostres clients tant en situacions de baix rendiment operacional -on concentrar esforços en la recuperació dels indicadors clau d’eficiència i productivitat és clau- com en processos de major abast i complexitat, en els quals acompanyem a l’empresa en el disseny i implementació de canvis transformacionals del seu model operatiu, que afectaran de manera simultània a múltiples processos de negoci i àmbits organitzatius.

Operations

Enfocament

Adoria Consulting aporta un enfocament orientat a millorar les ineficiències de l’organització i resoldre els problemes de negoci que es manifesten típicament en els àmbits operatius, organitzatius i de gestió.
 

El nostre expertise en el disseny de solucions amb visió transversal i estratègica de les operacions, juntament amb l’acompanyament en el dia a dia, garanteix la implementació efectiva i la gestió del canvi i focalitza de forma òptima els esforços  cap a uns objectius comuns i clarament determinats.
 

Amb independència del sector, àrea de negoci o departament concret de l’organització, la integració d’Adoria Consulting durant el procés de canvi amb les persones i funcions implicades ens permet liderar des de la proximitat, aportant total visibilitat dels avenços a la direcció de l’empresa.
 

Acompanyem als nostres clients en el camí de la millora cap a l’excel·lència en les operacions amb el disseny de solucions de transformació estratègica i operativa de l’organització i alineades amb els objectius del negoci.
 

D’aquesta manera refermem les millores organitzatives i de processos implementats, deixant les noves eines de gestió de l’operativa en mans de la mateixa organització perquè aquesta sigui capaç de generar noves millores de forma recurrent.

Transformem el negoci des de l'organització i les operacions per aconseguir la consecució i la millora dels objectius de negoci:

 • Disseny i desplegament del model operatiu.

 • Integració transversal de processos i serveis i optimització de nivells de servei.

INFO_ADORIA-CAT-01-01.jpg

Millorem l'organització i les operacions amb l’objectiu de millorar els KPIs clau d’eficiència i productivitat operativa, amb impacte directe sobre el cost i rendibilitat del negoci:

 • Identificació i optimització d’ineficiències en l’organització i processos.

 • Adequació organitzativa, reorganització de l’estructura i funcions.

 • Adopció i implementació de millores pràctiques organitzatives, operacionals i de gestió per la contenció de costos, increment de la
  productivitat i millora del nivell de servei.

 • Optimització de la gestió de serveis externalitzats (objectius, indicadors i SLAS, reporting) i suport en la gestió de processos d’outsourcing: definició de servei/procés, disseny de requeriments, selecció de proveïdors i transició del servei.

Reforcem la gestió de l’activitat amb focus en el desenvolupament de la qualitat i eficiència del sistema de gestió i dels mecanismes de recompensa i incentius:

 

 • Disseny i desplegament d’indicadors, mètriques de gestió per objectius i quadres de comandament de negoci.

 • Definició de polítiques i processos de planificació i de control de gestió.

 • Disseny i implementació del model de recompensa per objectius de rendiment.

Millora operacional i organitzativa

Planificació i dimensionament de recursos

A partir de les anàlisis i determinació dels patrons de comportament de la demanda de mercat, Adoria Consulting adequa el sistema de planificació i programació per dedicar els recursos disponibles allà on són necessaris o aporten més valor i optimitza els processos de gestió per tal que l’activitat sigui més flexible i adaptable a la realitat canviant d’una forma endreçada i sistemàtica.

Solucions Lean

Mitjançant l’aplicació de tècniques de Lean Manufacturing a tots els àmbits de l’organització, des de l’anàlisi crítica dels processos operatius i les causes de malbaratament als fluxos de recursos i informació, identifiquem les disfuncions organitzatives i el potencial factible de millora de l’eficiència i flexibilitat adaptades a cada cas per materialitzar resultats tangibles i d’impacte a curt termini.

Què fem?

Restructuring

Adoria aporta el suport expert necessari per dissenyar i implementar solucions eficaces per a la recuperació i sostenibilitat del negoci (plans de viabilitat), i la reestructuració organitzativa i operativa (organització del treball, aspectes funcionals), amb cobertura i suport tècnic tant en processos laborals com d’actuació pericial.

El nostre expertise en projectes de millora i transformació dels diferents àmbits de l’organització i una experiència de 20 anys en el suport a assessors laborals en processos de reestructuració ens permeten aportar solucions òptimes:

   Alineades amb una estratègia de recuperació eficaç.
   Implementables de manera àgil i solvent.
   Garanteix una gestió adequada del procés i minimitzant els riscos socials.

Restructuring

Enfocament

La nostra experiència i comprensió del negoci, organització i operacions de l’empresa ens permet una major agilitat en l’anàlisi, diagnosi i definició de plans d’acció necessaris que permeten articular la reestructuració necessària, així com una adequada gestió del canvi en tots aquells aspectes en què sigui necessari (reorganització, desinversions, reestructuració laboral, transformació operativa...)


Per altra banda, el nostre expertise en els diferents àmbits de l’organització s’erigeix com a element clau de valor afegit, ja que ens permet.

 

 • Aportar solucions i suport tècnic per a culminar amb èxit els processos de reestructuració i transformació empresarial amb impacte laboral plantejat. 

 • Traslladar de forma ràpida i clara la realitat empresarial i detectar eficaçment i ràpidament aquells aspectes clau per al plantejament del procés.

Restructuració laboral i organitzativa

Una experiència de 20 anys proporcionant cobertura i assistència tècnica a les principals firmes de serveis legals ens permet erigir-nos com autèntics partners de projecte per l’assessor legal, assumim la seva estratègia laboral i donem resposta a les necessitats derivades d’aquesta.


El nostre suport tècnic de cobertura, entre d’altres, a processos de:

 • Definició de recursos necessaris i costos.

 • Flexibilitat.

 • Necessitats funcionals.

 • Redefinició de sistemes retributius.

 • Mesures d’eficiència per a la millora de la productivitat.

 • Redefinició d’estructura organitzativa i plans de reassignació eficient de recursos i adequació de condicions laborals.

 • Deslocalització, outsourcing, cessament d’activitats no rendibles.

 • Avaluació de riscos i plans de contingència, disseny i gestió de la comunicació interna i externa.

Donem cobertura al cicle de vida complet de qualsevol procés de reestructuració o canvi organitzatiu.

 • Preparació conceptual de les mesures: anàlisi, identificació, disseny.

 • Elaboració de la informació tècnica preceptiva: informe de causes, plans de viabilitat.

 • Suport en les fases de negociació: assistència i defensa en negociacions, plans de contingència i comunicació, estudis addicionals de suport.

 

Amb la nostra participació, contribuïm a l’èxit del procés de reestructuració i a la viabilitat del projecte empresarial:

 • Aconseguim incrementar la credibilitat i la solvència en l’execució de les mesures laborals com experts externs, aportem arguments sòlids, rigorosos i objectius, recolzats documentalment i tècnicament.

 • Aportem agilitat, minimitzem la dedicació de l’equip intern del client i ajudem a mantenir tant la imatge corporativa com el clima laboral habitual.

Col·laborem amb:

Què fem?

Diagnosi pla d’igualtat

El 2021 creem Adoria Symmetry , un software que genera els documents necessaris per alinear-se amb la nova normativa d’igualtat recollida en els Reials Decrets 901/2020 i 902/2020.

Adoria Symmetry permet elaborar de manera ràpida i automatitzada:​

 • L’auditoria retributiva

 • La valoració de llocs de treball i el càlcul del salari normalitzat

 • El registre retributiu i el pla d’igualtat


És l’eina més versàtil i eficaç del mercat per a generar la diagnosi del pla d’igualtat, ara obligatori per a totes aquelles empreses de més de 50 treballadors. A més, aportem la nostra experiència com a consultors per al correcte tractament i anàlisi de les dades recollides per  Adoria Symmetry , així com per aplicar les mesures correctives pertinents en aquells sectors on s’hagi detectat alguna irregularitat.

Amb Adoria Symmetry pots generar tots els documents del pla d’igualtat d’acord amb la normativa d’una manera ràpida, senzilla i eficaç. Prova una demo gratuïta a https://www.adoria-symmetry.com/ .

Plan de Igualdad
bottom of page